Bron: De Standaard online

Prostitutie speelt zich steeds vaker af op het internet. Daarom begonnen de straathoekwerkers van Boysproject via het internet contact te zoeken met jonge escorts. “Momenteel is het Boysproject van het CAW De Terp in Antwerpen, Gent en Brussel het enige initiatief in Vlaanderen dat aan dat soort hulpverlening doet”, zegt Sofia Mahjoub van Child Focus. “Straathoekwerkers die zich nog fysiek in de parken en op straat begeven, komen tegenwoordig alleen nog buitenlandse jongeren tegen. Vooral zij die onvoldoende mogelijkheden hebben om hun diensten via het internet aan te bieden. Het gros van de prostitués maakt gebruik van het net.

Volgens de profielen die daar worden aangemaakt is zogezegd iedereen meerderjarig. Via chat- en datingsites proberen hulpverleners contact te leggen en zich een beeld te vormen van die de jongens echt zijn. In 2007 werden op die manier 441 online-gesprekken gevoerd. Omdat zowel prostitués als klanten vaak verschillende nicknames gebruiken, is het niet altijd duidelijk of het telkens om andere mensen ging. Net zoals de echte straathoekwerkers probeerden ze een vertrouwensband op te bouwen en mensen eventueel echt te ontmoeten om een hulpvraag te bespreken.”

Het lijk een logische evolutie. Bij De Terp zijn ze dan ook tevreden over de eerste resultaten.

“Wat begon als een experiment als gevolg van een internationale studie is in twee jaar tijd steeds meer onderbouwd”, aldus Mahjoub. “Om de methodologie echter professioneel te verfijnen zijn middelen nodig die er nu niet zijn. Geen enkele lokale of provinciale overheid voelt zich geroepen om geld ter beschikking te stellen. Prostitutie via het net veroorzaakt nu eenmaal geen overlast.” Bovendien weet je nooit met zekerheid of een potentiële cliënt uit Antwerpen, Oostende of Luik opereert. Om lokale overheden met geld over de brug te laten komen is dat een nadeel.”