M$M-scene

Op meerdere tijdstippen per week, zowel ’s avonds als overdag, zijn medewerkers aanwezig in parken, op straat, in cafe’s en bars, in het Schipperskwartier, in cinema’s of sauna’s…
Daar kan je medewerkers aanspreken en bij hen gratis condooms en glijmiddel bekomen. Je kan je dan ook gratis laten testen op hiv (Swab2know-speekseltest).

Dans la scène

Plusieurs fois par semaine, en soirée et en journée, nous sommes présents dans les parcs, dans la rue, dans les cafés et bars, dans le Schipperskwartier, dans les cinémas ou saunas, …
Là, vous pouvez nous contacter et obtenir gratuitement des préservatifs et du lubrifiant. Vous pouvez également vous faire tester gratuitement pour le VIH (test de salive Swab2know).

M$M-scene

At several times a week, in the evening and during the day, we are present in parks, on the street, in cafes and bars, in the Schipperskwartier, in cinemas or saunas, …There you can contact us and get free condoms and lubricant. You can also have yourself tested for HIV (Swab2know saliva test) for free.

En la escena M$M

Varias veces a la semana, por la tarde y durante el día, estamos presentes en parques, en la calle, en cafeterías y bares, en Schipperskwartier, en cines o saunas, …Allí puede contactarnos y obtener condones y lubricantes gratis. También puede hacerse la prueba del VIH (prueba de saliva Swab2know) de forma gratuita.