Bron: De Morgen

ANTWERPEN Van onze medewerker Thoma Vreriks

Het Antwerpse Boysproject heeft de Vlaamse prijs gewonnen voor Criminaliteitspreventie die wordt uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De prijs beloont concrete, creatieve en vernieuwende projecten die criminaliteit proberen te voorkomen. Boysproject helpt jonge, mannelijke prostitués en krijgt een cheque van 3.720 euro.

Het project maakt deel uit van het Veiligheids- en Preventiecontract van de stad. Boysproject wijst jongens en mannen die zich prostitueren de weg naar hulpverlenende instanties. Daarnaast kunnen de prostitués terecht in een “aanloopkamer” voor een babbel, een maaltijd, condooms of een douche.
Enkele hulpverleners en een arts staan ter beschikking om de jongens te helpen. Dikwijls verblijven ze illegaal in België of moeten ze hun familie onderhouden van het geld dat ze verdienen.

Het Boysproject werkt ook samen met instanties als het OCMW, daklozenwerkingen, de politie, jongerenwerkingen en scholen om de soms minderjarige jongens een alternatief te bieden. Op een heel bescheiden wijze proberen de medewerkers om de jongens te vormen. Dat gebeurt onder meer met uitstappen, het opnemen van een eigen muzieknummer of het aankaarten van maatschappelijk georiënteerde onderwerpen.

Bezieler en coördinator van het project is Dirk Vertongen. “In eerste instantie bieden wij de jongens, die meestal in een uitzichtloze situatie proberen te overleven, een warme plek aan waar ze terechtkunnen. Nu zijn we maar twee dagen per week bemand, maar dan houden we ze in ieder geval van de straat. Onze begeleiders gaan ook zelf op zoek naar de jongens. Uiteindelijk willen we hen niet alleen helpen, maar ook de omgeving veiliger maken. Want er zitten veel jongens tussen die in de criminaliteit belanden.”

“Wij bieden jongens en mannen die zich prostitueren een warme plek waar ze terechtkunnen”

Volgens veiligheidsschepen Dirk Grootjans (VLD) blijkt uit de prijs dat het veiligheidsbeleid in Antwerpen op het goede spoor zit.
“Het resultaat van Boysproject is dat er meer veiligheid is, zowel voor de jongens zelf als voor de buurt waarin ze werken.”

Burgemeester Patrick Janssens (SP.A) prees het project. “Hieruit blijkt dat we niet enkel een repressief beleid voeren maar ook aan nazorg doen”, aldus Janssens. Vorig jaar viel Antwerpen al in de prijzen met U-Turn, een preventief project voor jeugddelinquenten.