Het Antwerpse Boysproject heeft de Vlaamse prijs gewonnen van de elfde Prijs voor Criminaliteitspreventie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De prijs is een beloning voor concrete, creatieve en vernieuwende projecten die criminaliteit proberen te voorkomen. Het project, dat jonge mannelijke straatprostitués helpt, krijgt een trofee en een cheque van 3 720€.

Het Boysproject, dat deel uitmaakt van het Veiligheids- en Preventiecontract van de Stad Antwerpen, bestaat sinds 2002. Het project werkt “schadebeperkend” met jongens en mannen die zich prostitueren. Het project wil de maatschappelijke weerbaarheid en participatie van de jongens verhogen door hen de weg te wijzen naar de verschillende diensten en instanties. Zo vermindert ook de criminele overlast voor de omgeving.

Het Boysproject wil in eerste instantie de jongeren bereiken en hulpverlening en vorming aanbieden. Verder wil het project schadebeperkend werken en de jongens de prostitutie ontraden en hen herintegreren in de maatschappij.

Het Boysproject bereikt de jongens op 2 manieren: via de aanloopkamer en via het outreachwerk.

De aanloopkamer is een appartement dat enkel toegankelijk is voor de doelgroep. Dit appartement bevindt zich midden in de buurt waar de meeste mannelijke prostitutie voorkomt.

De jongens kunnen vrijblijvend naar deze ruimte komen om iets te drinken, te praten, te ontspannen, zich te verzorgen, …

De aanloopkamer is toegankelijk tijdens vaste en wisselende permanentie-uren. Daarbuiten is het ook altijd mogelijk een afspraak te maken. De aanloopkamer vervult verschillende functies:

 • Zij biedt veiligheid, zowel voor de jongens als voor de omgeving.

  • De medewerkers proberen de jongens waarden mee te geven die ze van thuis uit niet hebben meegekregen, ofwel omdat ze er alleen voor staan, ofwel omdat er thuis geen aandacht aan de jongens wordt geschonken.

  • De medewerkers benadrukken de individuele kwaliteiten en talenten van de jongens en moedigen hen aan om deze te gebruiken. Zo kunnen ze aansluiting vinden in de maatschappij en zien dat er andere manieren zijn om erkenning te krijgen.

  • De begeleiders willen de jongens leren dat er alternatieven bestaan voor hun levenswijze (bijvoorbeeld sporten als alternatief voor agressie en geweld, werken als alternatief voor diefstal).

  • De jongens kunnen hun seksuele geaardheid uiten, waardoor frustraties vermeden worden. Bovendien kunnen ze praten over de frustraties die ze hebben door zich te prostitueren.

 • De jongens worden gevormd. De begeleiders proberen een individueel vormingsaanbod uit te bouwen. Dit gaat van uitstappen, over het opnemen van een eigen muzieknummer tot het aankaarten van maatschappelijk georiënteerde onderwerpen. Omdat alle jongens met prostitutie geconfronteerd worden, zijn er ook themagerichte groepsgesprekken.

 • De jongens worden wegwijs gemaakt in de hulpverlening. Door de vertrouwensrelatie die wordt opgebouwd tussen de jongens en hun begeleiders, worden hulpvragen explicieter gesteld. Boysproject helpt de jongens met allerlei problemen zoals het zoeken van onderdak, het in orde brengen van administratie, terugkeer naar het thuisland, … Boysproject werkt zoveel mogelijk samen met instanties als OCMW, daklozenwerkingen, begeleid wonen, de politie, de sociale dienst van de jeugdrechtbank, jongerenwerkingen, arbeidstrajectbegeleiding, scholen, … Boysproject wil een schakel zijn tussen de jongens en deze instanties, omdat de drempel vaak te hoog is.

 • Om de twee weken is er een dokter aanwezig in de aanloopkamer die gratis en anoniem SOA- en HIV-consultaties verstrekt. Bovendien krijgen de jongens voorlichting over veilig vrijen.

Tijdens het outreachwerk gaan de begeleiders actief op zoek naar de doelgroep op straat, in bars, in het park, thuis, … Dit gebeurt zowel op een aantal vaste uren als op wisselende momenten, zowel ’s middags als ’s avonds. Door dit outreachwerk bereiken de begeleiders nieuwe jongens. Ze lichten het aanbod van het Boysproject toe, geven informatie, gaan zoveel mogelijk in op hulpvragen en delen condooms uit.

De bezieler en coördinator van dit project is Dirk Vertongen. Samen met Greet Heylen nam hij afgelopen vrijdag de prijs voor Criminaliteitspreventie in ontvangst. Zij beschouwen deze prijs als een erkenning van het belang van hun project en de doelgroep die zij bereiken.

Mensen die meer informatie wensen over dit project kunnen contact opnemen met de Bedrijfseenheid Integrale Veiligheid – Anouk Steenbeeke op 03/201 87 27 of via mail op anouk.steenbeeke@ve.antwerpen.be.