Select Language :

Prostitutiebeleid in Antwerpen

Wat mag en wat mag niet

Sommige vormen van prostitutie worden in Antwerpen niet vervolgd, andere wel.

IK BEN SEKSWERKER

IK BEN KLANT

Gedoogde prostitutie

Vrijwillige prostitutie is niet strafbaar in België. Dat betekent dat klanten en sekswerkers niet worden vervolgd. Iedereen die prostitutie mogelijk maakt en ondersteunt (zoals chauffeurs of uitbaters van seksuitbatingen) zijn wel strafbaar.

In de praktijk is er een hogere prioriteit voor het vervolgen van zaken waar sprake is van dwang, minderjarigheid of zwartwerk. De stad verwacht een engagement van uitbaters van een raamprostitutiepand om oplettend te zijn voor signalen van dwang of mensenhandel en dit door te geven aan politie.

Gedoogbeleid prostitutie Stad Antwerpen

De stad Antwerpen voert een integraal prostitutiebeleid dat aansluit op het gedoogbeleid van het parket van Antwerpen. Prostitutie in België is niet verboden. Een sekswerker of klant is niet strafbaar. Verhuurders, adverteerders, chauffeurs of iedereen die prostitutie mogelijk helpt maken, zijn wel strafbaar.

Justitie in Antwerpen geeft prioriteit aan prostitutiedossiers waar sprake is van dwang, minderjarigheid en mensenhandel. Daarom zal in de praktijk prostitutie met wederzijdse toestemming of zonder dwang meestal gedoogd worden. Stad Antwerpen heeft de bevoegdheid om een aantal zaken rond prostitutie bestuurlijk te regelen en te handhaven. Zo zal de stad optreden als prostitutie zorgt voor criminaliteit, overlast (bv lawaai of onveiligheidsgevoel) of gezondheidsrisico’s.

 

Raamprostitutie

Raamprostitutie is enkel in de gedoogzone in het Schipperskwartier toegelaten in Antwerpen. Raamsekswerkers moeten minstens 18 jaar oud zijn en de juiste verblijfs- of identiteitspapieren hebben. Raamprostitutie buiten de gedoogzone is verboden.

Raamprostitutie is de meest zichtbare vorm van prostitutie en wordt sinds 1999 gereglementeerd in de politiecodex. Daarnaast komt prostitutie ook voor in andere vormen zoals bijvoorbeeld in bars, massagesalons, …. Deze instellingen vallen onder het reglement seksuitbatingen en worden door middel van bestuurlijke controles door het prostitutieteam van de politie in beeld gebracht en gehandhaafd.

Controle

Er zijn iets meer dan 300 ramen in het Schipperskwartier. De Antwerpse politie controleert raamprostitutie door middel van de digitale toepassing HookUp. Op deze website moeten pandeigenaars de gegevens van de sekswerkers die op dat moment een raam huren ingeven. De sekswerkers bevestigen de verhuring ook via HookUp.

De politie ziet zo welke persoon, op welk moment, in welk raam, aan het werk is. Op deze manier kunnen er geen ramen onderverhuurd worden, waarbij een tussenpersonen een raam huurt om daar dan illegale of minderjarige sekswerkers te laten werken. Zo strijden de stad en de politie samen tegen dwang en mensenhandel in de prostitutie.

De stad Antwerpen hecht veel belang aan privacy. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers en sekswerkers die actief zijn op Antwerps grondgebied is van essentieel belang. De gegevens die in HookUp verzameld worden, zijn enkel en alleen zichtbaar voor het prostitutieteam van de politie. Als de stad persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit conform de geldende wettelijke bepalingen.

Veiligheid

Doordat de politie beschikt over de gegevens van raamsekswerkers, kunnen zij ook de veiligheid van sekswerkers beter garanderen. Bijvoorbeeld bij een verdwijning kan de politie een slachtoffer sneller terugvinden.

De stad verwacht een engagement van uitbaters van een raamprostitutiepand om oplettend te zijn voor signalen van dwang of mensenhandel en dit door te geven aan de politie. Zij moeten ook altijd gebruik maken van HookUp wanneer een sekswerker een raam bij hen wil huren.

Een raamprostitutiepand heeft maximaal één beheerder en bij een minimum van 30 ramen mogen er twee beheerders zijn. Verder zijn uitbaters van raamprostitutiepanden ook verplicht om een geschiktheidsverklaring te hebben. Die verklaring geeft een garantie over de kwaliteit van het pand en voorwaarden zoals de moraliteit van de uitbater. Uitbaters mogen bijvoorbeeld niet veroordeeld zijn voor feiten zoals de exploitatie van prostitutie, mensenhandel en/of mensensmokkel. Alle panden worden nadien ook jaarlijks gecontroleerd op brand en hygiëne –voorschriften.

Seksuitbatingen

Het aanzetten tot prostitutie en het uitbaten van een huis van ontucht of een seksuitbating is niet toegestaan, maar wordt gedoogd. Dit kan worden vervolgd door parket. In de praktijk geven zij prioriteit aan dossiers waar dwang, minderjarigheid of zwartwerk mee gemoeid zijn.

De stad legt wel een aantal regels op waaraan de uitbating moet voldoen. Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van sekswerkers, bezoekers en omwonenden te garanderen. Bekijk hier het reglement rond seksuitbatingen.

Het prostitutieteam van politiezone Antwerpen doet regelmatig controles in deze bars of bordelen om te controleren op arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid. Verder moeten seksuitbatingen ook een belasting betalen.

 

Thuisontvangst en escorte

Prostitutie vanuit appartementen of woningen wordt enkel gedoogd als dit niet  voor overlast zorgt. 

Het prostitutieteam van politiezone Antwerpen voert regelmatig controles uit bij sekswerkers die vanuit huizen of appartementen werken. Via opsporingen op seksadvertentiewebsites gaan zij op zoek naar (verdachte) advertenties.

De politie stelt enkele vragen aan de sekswerker, ze peilen naar de werkomstandigheden en het welzijn en geven informatie over hulpverlening. Door de informatie in hun database te bewaren, verhogen zij de veiligheid van sekswerkers en het maakt opsporingen bij een verdwijning makkelijker.

Escortbedrijven plegen een inbreuk tegen het strafrecht, omdat zij prostitutie vergemakkelijken. Zij vallen niet onder het reglement seksuitbatingen en kunnen dus vervolgd worden.

Niet gedoogde prostitutie en verboden prostitutie

Sommige vormen van prostitutie zijn in Antwerpen strafbaar en zijn nooit toegelaten in Antwerpen. De politie zal deze vormen dan ook vervolgen: straatprostitutie en gedwongen prostitutie (waaronder prostitutie van minderjarigen en mensenhandel).

Straatprostitutie

Straatprostitutie of tippelen wordt in Antwerpen niet gedoogd. Dat wil zeggen dat er in alle gevallen van straatprostitutie GAS boetes zullen worden uitgeschreven en/of een straatverbod worden opgelegd.

Verschillende organisatie bieden hulp aan sekswerkers op straat.

Nomaad is een organisatie  die actief is in de Atheneumbuurt. Zij richten zich op druggebruikende mensen op straat en bieden basiszorg aan verslaafde straatsekswerkers aan.

Boysproject is een organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers. Eénmaal per week gaan medewerkers van Boysproject de straat op. Zij bezoeken plaatsen waar mogelijk mannelijke en transgender sekswerkers aanwezig zijn en bieden hen hulp aan.

Gedwongen prostitutie

Gedwongen prostitutie is altijd verboden en wordt door de politie vervolgd en bestraft. Vermoedt u dat iemand gedwongen in de prostitutie werkt, of u zit zelf in deze situatie? Meld dit dan bij het prostitutieteam van de politie of Payoke. 

Bekijk hier een lijst met signalen van misbruik en wat u moet doen als u denkt dat iemand misbruikt wordt, of als u zelf onder misbruik lijdt.

Minderjarigen

Het is nooit toegestaan om als minderjarige in de prostitutie te werken of een minderjarige in de prostitutie te laten werken. Betalen of materiële voordelen geven in ruil voor seks met een minderjarige is altijd strafbaar en is een zeer ernstig misdrijf. Het is niet relevant of de minderjarige hier toestemming voor geeft. Het kan en mag onder geen enkele omstandigheid.

Mensenhandel en uitbuiting

Slachtoffers van mensenhandel zijn personen die gedwongen worden om bijvoorbeeld in de prostitutie te werken (via geweld, bedreigingen…). Ze moeten (een deel van) hun inkomsten afstaan aan iemand anders.

Uiteraard zijn mensenhandel en uitbuiting verboden, ook buiten de prostitutie. Dit wordt altijd vervolgd en bestraft. Bent u zelf slachtoffer van mensenhandel of wilt u een slachtoffer van mensenhandel helpen, meld dit dan altijd.

Melding maken

Meldingen rond prostitutie of seksuele uitbuiting gebeuren best bij het prostitutieteam, hun gegevens vindt u ook onderaan deze pagina.

  • Als het om een minderjarig persoon gaat, kan u contact opnemen met de politie in uw buurt. Zij zullen het dossier dan overmaken aan de jeugdrecherche. Indien u liever eerst afstemt met een hulpverleningsorganisatie kan u terecht bij Payoke of Child Focus.
  • Als u vermoedt dat er mensenhandel in het spel is, contacteer dan het prostitutieteam of Payoke. Payoke biedt opvang, juridische en administratieve ondersteuning en psychologische begeleiding aan slachtoffers.
  • In geval van nood belt u naar 101.
Extra waakzaamheid in hotels en raamprostitutie

Wanneer minderjarigen in de prostitutie werken – vaak als slachtoffer van loverboys – gebeurt dit meestal in hotels. Hotels zijn een extra gevoelige branche waar slachtoffers onder de radar kunnen blijven. Het is daarom essentieel dat hoteluitbaters en hotelpersoneel hier waakzaam voor zijn en misbruik melden bij het prostitutieteam van de politie.

De stad ontwikkelde een sensibiliseringsfolder voor hotels. Hotels die bij de politie gekend zijn wegens inbreuken in het verleden kregen een sensibiliseringsgesprek. Wanneer zij niet de nodige inspanningen leveren en er nieuwe feiten plaatsvinden, zullen deze hotels sancties krijgen en bijvoorbeeld bestuurlijk gesloten worden.

Eigenaars van raamprostitutiepanden hebben een unieke positie voor het opsporen van gedwongen prostitutie. Het is enkel toegestaan om een raam of kamer te verhuren aan een sekswerker wanneer er een fysieke ontmoeting is tussen de eigenaar of beheerder en de sekswerker. Het is daarom belangrijk dat eigenaars extra waakzaam zijn voor signalen van dwang of mensenhandel en dit melden aan de politie wanneer er aanwijzingen zijn. De stad ontwikkelde hiervoor een sensibiliseringsfolder.

Politiehulp

Algemeen nummer:
niet dringend 0800 123 12
dringend: 101

Politiezone Antwerpen – Prostitutieteam
Oudaan 5, 2000 Antwerpen
tel. 03 338 59 29
prostitutie@politie.antwerpen.be
www.politieantwerpen.be

© BOYSPROJECT Er kunnen geen rechten ontleend worden van de informatie die op de site staat. DISCLAIMER - COOKIEBELEID - PRIVACYVERKLARING