AFSPRAKEN EN GEDRAGSCODE SEKSWERKERS EN KLANTEN

Tijdens een rendez-vous in de prostitutie geldt er een gedragscode. Klanten en sekswerkers dragen hierin samen de verantwoordelijkheid. De gedragscode bestaat uit de volgende basisregels: veilige seks, respect, eerlijke prijs en misbruik melden.

 

Welke vormen van prostitutie worden gedoogd in Antwerpen

Vrijwillige prostitutie is niet strafbaar in België. Dat betekent dat klanten en sekswerkers niet worden vervolgd. Iedereen die prostitutie mogelijk maakt en ondersteunt is wel strafbaar, bijvoorbeeld chauffeurs of uitbaters van seksuitbatingen.

In de praktijk is er een hogere prioriteit voor het vervolgen van zaken waar sprake is van dwang, minderjarigheid of zwartwerk. De stad verwacht een engagement van uitbaters van een raamprostitutiepand om oplettend te zijn voor signalen van dwang of mensenhandel en dit door te geven aan politie.

Antwerpen gedoogt bepaalde vormen van prostitutie. Dat betekent dat de stad dus niet zal optreden zolang

 • prostitutie niet voor overlast zorgt
 • het geen gezondheidsrisico’s inhoudt
 • en als de reglementen van de stad worden gevolgd

De regelgeving rond prostitutie is niet in elke stad in België hetzelfde. Volgende vormen van prostitutie zijn gedoogd in Antwerpen.

 • raamprostitutie
 • seksuitbatingen
 • thuisontvangst

Lees meer over de toegelaten en verboden vormen van prostitutie.

 

Niet gedoogde en verboden prostitutie

Sommige vormen van prostitutie zijn in Antwerpen strafbaar en zijn nooit toegelaten in Antwerpen. De politie zal deze vormen dan ook vervolgen:

 • Straatprostitutie
 • Gedwongen prostitutie (waaronder prostitutie van minderjarigen en mensenhandel)

 

Gedragscode: veilige seks

Kies altijd voor veilige seks; gebruik een condoom en laat je regelmatig testen. Als je in de prostitutie werkt of klant bent, laat je je best 2 keer per jaar testen. Neem geen enkel risico. Lees op www.violett.be alles over veilige seks.

Vraag niet om seks zonder condoom en laat je ook niet door iemand anders overtuigen om het te doen. Als je je gratis wil laten testen op soa’s zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Als klant kan je terecht bij het Helpcenter van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
 • Als sekswerker kan je terecht bij Violett (vroeger Ghapro en Pasop) of Boysproject.
 • Je kan natuurlijk ook altijd terecht bij je huisarts.

Gedragscode: respect

Ga altijd respectvol om met elkaar. Vermijd overmatig alcoholgebruik en zorg voor een goede hygiëne. Maak vooraf duidelijke afspraken en respecteer elkaars grenzen.

Gedragscode: eerlijke prijs

Voor een rendez-vous moet altijd een eerlijke prijs betaald worden, afdingen is geen optie.

Gedragscode: misbruik melden

Als je zelf misbruikt wordt of als je een vermoeden hebt van misbruik bij iemand anders, aarzel dan niet en meld het meteen aan het prostitutieteam van de politie. Je kan hiervoor aangifte doen in een lokaal politiekantoor. Het slachtoffer hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.​ Prostitutie is een sector die gevoelig is voor seksuele uitbuiting. Omdat er een taboe is rond prostitutie durven mensen niet gemakkelijk melden wanneer er iets mis is. Bovendien is er vaak weinig sociale controle.

 

Regels rond prostitutie in Antwerpen voor klanten

 

Regels rond prostitutiebeleid voor sekswerkers

 

Meer info

Voor klanten

Voor sekswerkers

 

WERKEN IN DE PROSTITUTIE

Werken in het Schipperskwartier

In het Schipperskwartier gedoogt de stad raamprostitutie. In deze zone is ook een gezondheidscentrum aanwezig. Daar werken artsen, verpleegkundigen en sociaal werkers. Sekswerkers kunnen er anoniem en gratis terecht.

Foto Schipperskwartier

Prostitutie wordt in België gedoogd. Dit wil zeggen dat sekswerkers of klanten niet strafbaar zijn, zolang ze zich aan de regels houden. Wie is wel strafbaar? Verhuurders, adverteerders, chauffeurs… kortom; iedereen die prostitutie mogelijk helpt maken. 

In het Schipperskwartier gedoogt de stad dat pandeigenaars ramen verhuren aan sekswerkers. Buiten deze zone is raamprostitutie verboden.

Sekswerkers in de raamprostitutie moeten meerderjarig zijn en de juiste verblijfs- of identiteitspapieren hebben, waarmee ze in België mogen werken. Uitbaters van raamprostitutiepanden zijn verplicht om een geschiktheidsverklaring te hebben. Verder moeten zowel sekswerkers als uitbaters altijd gebruik maken van HookUp bij het verhuren van een raam.

HookUp

Stad Antwerpen verplicht alle eigenaars en sekswerkers in het Schipperskwartier om HookUp te gebruiken. Op die manier wordt mensenhandel, dwang en onderverhuring bestreden.

 

Wat is HookUp?

HookUp is een website waar de eigenaars of beheerders van een raamprostitutiepand en sekswerkers een afspraak kunnen maken om een raam te (ver)huren.

Eigenaars en sekswerkers hebben een eigen account op de website. Ze kunnen hun instellingen zelf beheren, melding maken en opzoeken waar ze hulp of ondersteuning kunnen krijgen. De website is beschikbaar in 6 talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Roemeens en Bulgaars.

Wat doet HookUp?

HookUp registreert afspraken tussen eigenaars van een pand en sekswerkers. De website geeft aan de politie door welke sekswerker er in welk pand een kamer huurt tijdens een shift. Dit moet altijd gebeuren voordat de shift begint. HookUp registreert ook de gegevens van sekswerkers en pandeigenaars.

Sekswerkers

De gegevens van sekswerkers zijn enkel zichtbaar voor de politie en worden uitsluitend gebruikt om de veiligheid van sekswerkers te garanderen.

Op deze manier kan de politie ook kennismaken met nieuwe sekswerkers en strijden ze samen met de stad tegen onderverhuring, mensenhandel, etc.

Pandeigenaars

Wanneer pandeigenaars een geschiktheidsverklaring aanvragen, komen hun gegevens en die van de beheerder in HookUp terecht. Op die manier krijgen de uitbaters toegang tot HookUp, waar zij met een sekswerker een afspraak kunnen maken om een raam te verhuren.

De gegevens van de eigenaars worden ook door de stad gebruikt, in het kader van het prostitutiebeheer en het afleveren en opvolgen van de geschiktheidsverklaring en vergunningen die verplicht zijn voor uitbaters. Deze gegevens worden maximum 5 jaar bijgehouden.

Hoe werkt het?

In elk raamprostitutiepand hangt een poster van HookUp met daarop een QRcode. Door die QRcode te scannen, komen sekswerkers op de website van HookUp terecht.

Op HookUp krijgen sekswerkers en pandeigenaars een overzicht van hun afgesloten huurovereenkomsten. Op die manier weet de sekswerker waar en wanneer hij/zij een raam huurt, en de pandeigenaar aan wie hij/zij verhuurt op welk moment. De pandeigenaar geeft de huurovereenkomst in, de sekswerker bevestigt de overeenkomst zelf, via een eigen account.

Meldingen en hulpverlening

Via HookUp kunnen sekswerkers eenvoudig iets melden aan het prostitutieteam (voor dringende politiehulp verwijzen we zoals altijd naar 101). Ze vinden er ook links naar hulpverlening en een animatiefilmpje waarin de stad meer info geeft over de rechten en plichten.

HookUp wordt door de stad en de politie ook gebruikt om informatie en waarschuwingen aan sekswerkers op een laagdrempelige manier te verspreiden. Er wordt via infovensters op de landingspagina van de website belangrijke info gedeeld. Bv. een waarschuwing en signalement van een verkrachter of een infobericht over het aanbod van een Roemeense tolk bij een gratis doktersconsultatie. 

Privacy en GDPR

HookUp is GDPR conform. Waar de stad persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit conform de geldende GDPR regels. 

LICHAMELIJKE GEZONDHEID EN SOA-TESTEN

Sekswerkers en hun klanten hebben een grotere kans op het oplopen van soa’s (seksueel overdraagbare aandoeningen) . Daarom bieden enkele professionele organisaties met artsen, verpleegkundigen en sociaal werkers, gratis en anoniem een soa-screening en -behandeling aan.

 

Sekswerkers kunnen in Antwerpen gratis en anoniem terecht bij professionele organisaties voor medische hulp. Die organisaties geven informatie over veilige seks en de screening van seksueel overdraagbare aandoeningen. Meer over veilige seks op www.violett.be.

Wie kan waar terecht?

Na besmetting met een soa treden er niet altijd meteen symptomen op. Dat maakt het risico op besmetting van klanten of andere sekswerkers groter. Daarom is het belangrijk om regelmatig te laten testen.

 • Klanten van sekswerkers kunnen terecht bij het Helpcenter van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
 • Sekswerkers in Antwerpen kunnen met hun vragen en voor medische onderzoeken terecht bij Violett (vroeger Ghapro en Pasop) of Boysproject (enkel voor mannen en transgenders).
 • Aan sekswerkers die op straat werken en/of kampen met een hardnekkige verslavingsproblematiek bestaat OBS, of het zorgprogramma van ADIC vzw. Sekswerkers die algemeen vragen hebben rond druggebruik kunnen terecht bij de reguliere prostitutiehulpverlening of bij adviespunt verslaving op de website adviespuntverslaving.be.
 • Voor sommige mannelijke of transgender sekswerkers kan PrEP zinvol zijn. Dit betekent dat HIV negatieve mensen HIV-remmers nemen om een HIV-infectie te voorkomen. Voor meer informatie kan u navraag doen bij ViolettBoysproject of ITG.

Enkele van deze organisaties bieden ook psychosociale hulp.

 

 

 

PSYCHOLOGISCHE GEZONDHEID EN HULPVERLENING

Wegens het taboe rond prostitutie leiden vele sekswerkers een dubbel leven, wat psychologisch zwaar kan wegen. Violett en Boysproject bieden begeleiding op vlak van mentale gezondheid.

 

Violett en Boysproject staan voor sekswerkers klaar op verschillende vlakken. Zij geven begeleiding op psychosociaal vlak: bijvoorbeeld de mutualiteit in orde brengen, schuldbemiddeling opstarten, een advocaat zoeken, veranderen van werk…

Beide organisaties hebben ook een sociale dienst, die hulp biedt bij administratieve taken. Dat kan gaan van kleine dingen, zoals brieven van de huisbaas of de stad, tot bijvoorbeeld ingewikkelde procedures bij het gerecht. Alle mensen bij Violett en Boysproject hebben beroepsgeheim.

Violett en Boysproject bieden ook informatie en hulp rond lichamelijke gezondheid.

Contact en openingsuren

Violett
Verversrui 3, 2000 Antwerpen
tel. 03 293 95 91
WhatsApp 0474 98 57 66

Openinguren sociale hulpverlening:
maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur

Boysproject
Appelmansstraat 12, 2018 Antwerpen
tel. 03 293 95 90

Openingsuren:
dinsdag van 13 tot 17 uur
woensdag van 14 tot 21 uur (drop In)
donderdag van 13 tot 18 uur
andere weekdagen op afspraak

Nuttige links

www.violett.be
www.boysproject.be
www.infosexwork.be
www.info4escorts.be

STOPPEN MET PROSTITUTIE

Wie wil stoppen met werken in de prostitutie, kan terecht bij Violett.

 

Het is niet altijd evident om te stoppen met prostitutie. Werkt u zelf in de prostitutie en u wil eruit stappen, kan u terecht bij het sociaal team van Violett (vroeger Ghapro).

Het kan zijn dat u ander werk zoekt, dat u door uw gezondheid niet meer kan werken, dat u zwanger bent of dat u met pensioen wil gaan. Wat mogelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Meer info

Violett
Tel: 03 293 95 91
info@violett.be
www.violett.be

PROSTITUTIETEAM VAN POLITIEZONE ANTWERPEN

Het prostitutieteam controleert en beheerst de raamprostitutie in de gedoogzone en brengt de hele prostitutiesector in onze stad, in alle vormen, in beeld. Dit zijn de twee pijlers van het integraal prostitutiebeleid.

Prostitutieteam Politiezone Antwerpen

Wat doet het prostitutieteam?

Raamprostitutie

In de gedoogzone in het Schipperskwartier is het prostitutieteam het meest zichtbaar. Zij hebben regelmatig contact met uitbaters van raamprostitutiepanden en de sekswerkers die daar werken. Zo bouwen zij met hen een vertrouwensband op.

Het prostitutieteam monitort HookUp, een digitale toepassing die alle huurcontracten tussen panduitbaters en sekswerkers registreert. Zo weten zij welke sekswerkers op welk moment in welk pand werkzaam zijn. Op die manier kunnen ze misbruik tegengaan en voorkomen dat er onderverhuurd wordt aan minderjarigen of sekswerkers die gedwongen worden.

Controle op andere plaatsen

Behalve raamprostitutie zijn er op het grondgebied van de stad nog andere types inrichtingen waar seksuele diensten of seksuele handelingen plaatsvinden. Het gaat onder andere om sekscinema’s waar meer gebeurt dan enkel het bijwonen van de vertoning, uitzuipkroegen, fetishbars en rendez-voushotels. Het prostitutieteam brengt in beeld welke inrichtingen er allemaal zijn in Antwerpen en voert hier ook controles uit.

Als het prostitutieteam verzwarende omstandigheden vaststelt, zoals minderjarigheid, uitbuiting of mensenhandel, wordt er strafrechtelijk vervolgd. Als het gaat om feiten van overlast of andere verstoringen van de openbare orde (waaronder gezondheid, veiligheid en rust), grijpt de stad in met bestuurlijke sancties of maatregelen zoals GAS-boetes of sluitingen.

Vragen, meldingen of klachten

Voor niet-dringende vragen belt u naar het gratis nummer van de Blauwe Lijn: 0800 123 12. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. U kan er ook zaken melden die voor de politie nuttig kunnen zijn.

Voor dringende politiehulp belt u het gratis nummer: 101. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Met meldingen, klachten en vragen rond veiligheid, criminaliteit en seksuele uitbuiting kan u terecht bij het prostitutieteam van de lokale politie Antwerpen.

Contact

Lokale politie Antwerpen – Prostitutieteam
Oudaan 5, 2000 Antwerpen
tel. 03 338 59 29
prostitutie@politie.antwerpen.be

TOEGELATEN EN VERBODEN VORMEN VAN PROSTITUTIE

 

Raamprostitutie is enkel toegelaten in de gedoogzone in het Schipperskwartier in Antwerpen. Het uitbaten van een raamprostitutiepand of van een seksuitbating is enkel toegelaten wanneer er aan de verplichtingen van het reglement seksuitbatingen werd voldaan. Thuisontvangst en escorte worden enkel toegestaan wanneer die niet voor overlast zorgen. Straatprostitutie, gedwongen prostitutie en tienerprostitutie zijn verboden.

 

 

Raamprostitutie

Raamprostitutie is enkel in de gedoogzone in het Schipperskwartier toegelaten in Antwerpen. Raamsekswerkers moeten minstens 18 jaar oud zijn en de juiste verblijfs- of identiteitspapieren hebben. Raamprostitutie buiten de gedoogzone is verboden.

Controle

Er zijn iets meer dan 300 ramen in het Schipperskwartier. De Antwerpse politie controleert raamprostitutie door middel van de digitale toepassing HookUp. Op deze website moeten pandeigenaars de gegevens van de sekswerkers die op dat moment een raam huren ingeven. De sekswerkers bevestigen de verhuring ook via HookUp.

De politie ziet zo welke persoon, op welk moment, in welk raam, aan het werk is. Op deze manier kunnen er geen ramen onderverhuurd worden, waarbij een tussenpersooon een raam huurt om daar dan illegale of minderjarige sekswerkers te laten werken. Zo strijden de stad en de politie samen tegen dwang en mensenhandel in de prostitutie.

De stad Antwerpen hecht veel belang aan privacy. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers en sekswerkers die actief zijn op Antwerps grondgebied is van essentieel belang. De gegevens die in HookUp verzameld worden, zijn enkel en alleen zichtbaar voor het prostitutieteam van de politie. Als de stad persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit conform de geldende wettelijke bepalingen.

Veiligheid

Doordat de politie beschikt over de gegevens van raamsekswerkers, kunnen zij ook de veiligheid van sekswerkers beter garanderen. Bijvoorbeeld bij een verdwijning kan de politie een slachtoffer sneller terugvinden.

De stad verwacht een engagement van uitbaters van een raamprostitutiepand om oplettend te zijn voor signalen van dwang of mensenhandel en dit door te geven aan de politie. Zij moeten ook altijd gebruik maken van HookUp wanneer een sekswerker een raam bij hen wil huren.

Een raamprostitutiepand heeft maximaal één beheerder en bij een minimum van 30 ramen mogen er twee beheerders zijn. Verder zijn uitbaters van raamprostitutiepanden ook verplicht om een geschiktheidsverklaring te hebben. Die verklaring geeft een garantie over de kwaliteit van het pand en voorwaarden zoals de moraliteit van de uitbater. Uitbaters mogen bijvoorbeeld niet veroordeeld zijn voor feiten zoals de exploitatie van prostitutie, mensenhandel en/of mensensmokkel. Alle panden worden nadien ook jaarlijks gecontroleerd op brand en hygiëne –voorschriften.

Seksuitbatingen

De stad legt een aantal regels op waaraan de uitbating moet voldoen. Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van sekswerkers, bezoekers en omwonenden te garanderen. Bekijk hier het reglement rond seksuitbatingen.

Het prostitutieteam van politiezone Antwerpen doet regelmatig controles in deze bars of bordelen om te controleren op arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid. Verder moeten seksuitbatingen ook een belasting betalen.

Thuisontvangst en escorte

Prostitutie vanuit appartementen of woningen wordt enkel gedoogd als dit niet  voor overlast zorgt.

Het prostitutieteam van politiezone Antwerpen voert regelmatig controles uit bij sekswerkers die vanuit huizen of appartementen werken. Via opsporingen op seksadvertentiewebsites gaan zij op zoek naar (verdachte) advertenties.

De politie stelt enkele vragen aan de sekswerker, ze peilen naar de werkomstandigheden en het welzijn en geven informatie over hulpverlening. Door de informatie in hun database te bewaren, verhogen zij de veiligheid van sekswerkers en het maakt opsporingen bij een verdwijning makkelijker.

Straatprostitutie

Straatprostitutie of tippelen is in Antwerpen verboden. Dat wil zeggen dat er in alle gevallen van straatprostitutie GAS boetes zullen worden uitgeschreven en/of een straatverbod worden opgelegd.

Verschillende organisatie bieden hulp aan sekswerkers op straat:

Nomaad is een organisatie  die actief is in de Atheneumbuurt samen met Violett. Zij richten zich op druggebruikende mensen op straat en bieden basiszorg aan verslaafde straatsekswerkers aan.

Boysproject is een organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers. Eénmaal per week gaan medewerkers van Boysproject de straat op. Zij bezoeken plaatsen waar mogelijk mannelijke en transgender sekswerkers aanwezig zijn en bieden hen hulp aan.

Gedwongen prostitutie

Gedwongen prostitutie is altijd verboden en wordt door de politie vervolgd en bestraft. Vermoed je dat iemand gedwongen in de prostitutie werkt, of je zit zelf in deze situatie? Meld dit dan bij het prostitutieteam van de politie of Payoke.

Bekijk hier een lijst met signalen van misbruik en wat je moet doen als je denkt dat iemand misbruikt wordt, of als je zelf onder misbruik lijdt.

Minderjarigen

Het is nooit toegestaan om als minderjarige in de prostitutie te werken of een minderjarige in de prostitutie te laten werken. Betalen of materiële voordelen geven in ruil voor seks met een minderjarige is altijd strafbaar en is een zeer ernstig misdrijf. Het is niet relevant of de minderjarige hier toestemming voor geeft. Het kan en mag onder geen enkele omstandigheid.

Lees meer over loverboys en tienerprostitutie.

Mensenhandel en uitbuiting

Slachtoffers van mensenhandel zijn personen die gedwongen worden om bijvoorbeeld in de prostitutie te werken (via geweld, bedreigingen…). Ze moeten (een deel van) hun inkomsten afstaan aan iemand anders.

Uiteraard zijn mensenhandel en uitbuiting verboden, ook buiten de prostitutie. Dit wordt altijd vervolgd en bestraft. Ben je zelf slachtoffer van mensenhandel of wil je een slachtoffer van mensenhandel helpen, meld dit dan altijd.

Melding maken

Meldingen rond prostitutie of seksuele uitbuiting gebeuren best bij het prostitutieteam, hun gegevens vind je ook onderaan deze pagina.

 • Als het om een minderjarig persoon gaat, kan je contact opnemen met de politie in je buurt. Zij zullen het dossier dan overmaken aan de jeugdrecherche. Indien je liever eerst afstemt met een hulpverleningsorganisatie kan je terecht bij Payoke of Child Focus.
 • Als je vermoedt dat er mensenhandel in het spel is, contacteer dan het prostitutieteam of Payoke. Payoke biedt opvang, juridische en administratieve ondersteuning en psychologische begeleiding aan slachtoffers.
 • In geval van nood bel je naar 101.

Extra waakzaamheid in hotels en raamprostitutie

Wanneer minderjarigen in de prostitutie werken – vaak als slachtoffer van loverboys – gebeurt dit meestal in hotels. Hotels zijn een extra gevoelige branche waar slachtoffers onder de radar kunnen blijven. Het is daarom essentieel dat hoteluitbaters en hotelpersoneel hier waakzaam voor zijn en misbruik melden bij het prostitutieteam van de politie.

De stad ontwikkelde een sensibiliseringsfolder voor hotels. Hotels die bij de politie gekend zijn wegens inbreuken in het verleden kregen een sensibiliseringsgesprek. Wanneer zij niet de nodige inspanningen leveren en er nieuwe feiten plaatsvinden, zullen deze hotels sancties krijgen en bijvoorbeeld bestuurlijk gesloten worden.

Eigenaars van raamprostitutiepanden hebben een unieke positie voor het opsporen van gedwongen prostitutie. Het is enkel toegestaan om een raam of kamer te verhuren aan een sekswerker wanneer er een fysieke ontmoeting is tussen de eigenaar of beheerder en de sekswerker. Het is daarom belangrijk dat eigenaars extra waakzaam zijn voor signalen van dwang of mensenhandel en dit melden aan de politie wanneer er aanwijzingen zijn. De stad ontwikkelde hiervoor een sensibiliseringsfolder.

Contact

VERSCHILLENDE VORMEN VAN PROSTITUTIE IN ANTWERPEN

Prostitutie in België is niet verboden. Een sekswerker of klant is niet strafbaar.

 

Prostitutie die wordt toegelaten

De stad zal niet optreden zolang:

 • prostitutie niet voor overlast zorgt
 • prostitutie geen gezondheidsrisico’s inhoudt
 • en als de reglementen van de stad worden gevolgd

De regelgeving rond prostitutie is niet in elke stad in België hetzelfde. Deze vormen van prostitutie zijn in Antwerpen toegelaten:

 • Raamprostitutie
 • Seksuitbatingen
 • Thuisontvangst

Verboden vormen van prostitutie

Sommige vormen van prostitutie zijn nooit toegelaten in Antwerpen. De politie zal deze vormen dan ook vervolgen of handhaven:

 • Straatprostitutie
 • Gedwongen prostitutie (waaronder prostitutie van minderjarigen en mensenhandel)

Justitie in Antwerpen zal situaties van pooierschap of mensenhandel vervolgen.

Stad Antwerpen heeft de bevoegdheid om een aantal zaken rond prostitutie bestuurlijk te regelen en te handhaven. Zo zal de stad optreden als prostitutie zorgt voor:

 • criminaliteit
 • overlast zoals bijvoorbeeld lawaai of onveiligheidsgevoel
 • gezondheidsrisico’s.

Wetgeving en reglementen

Raamprostitutie is de meest zichtbare vorm van prostitutie en wordt sinds 1999 gereglementeerd in de politiecodex. Daarnaast komt prostitutie ook voor in andere vormen zoals bijvoorbeeld in bars, massagesalons, …. Deze instellingen vallen onder het reglement seksuitbatingen en worden door middel van bestuurlijke controles door het prostitutieteam van de politie in beeld gebracht en gehandhaafd.

Gedoogzone raamprostitutie

In Antwerpen is een concentratiegebied – het Schipperskwartier – afgebakend waar raamprostitutie gedoogd wordt. Dit concentratiegebied bestaat uit de Schippersstraat, de Vingerlingstraat en de Verversrui.

De 3 straten van de gedoogzone in het Schipperskwartier zijn aangeduid in rood.

De 3 straten van de gedoogzone in het Schipperskwartier zijn aangeduid in rood.

In het Schipperskwartier kunnen pandeigenaars ramen verhuren aan sekswerkers. In de gedoogzone is ook een gezondheidscentrum aanwezig. Daar werken artsen, verpleegkundigen en sociaal werkers. Sekswerkers kunnen er anoniem en gratis terecht.

Vereisten panden raamprostitutie

De ramen mogen enkel verhuurd worden als de panden voldoen aan de vereisten op vlak van:

 • hygiëne
 • brandveiligheid
 • en de inrichting van de ruimtes

De stad Antwerpen controleert elk jaar de panden in het Schipperskwartier. Elk pand heeft:

 • een alarmbel
 • posters rond veilige seks
 • en een EHBO kit

Pandeigenaars en beheerders
Per pand is er maximum 1 hoofdhouder (de aangewezen verantwoordelijke en eigenaar) die verhuringen met sekswerkers kan afsluiten en huurgelden mag ontvangen. De hoofdhouder mag zich laten bijstaan door 1 beheerder. Bij meer dan 30 ramen kunnen dat 2 beheerders zijn. Hiervoor moet een aanvraag via het e-loket gebeuren. De eigenaars en beheerders van deze panden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Omdat zij een belangrijke positie innemen, is het onder andere van groot belang dat zij niet veroordeeld werden voor feiten zoals de exploitatie van prostitutie, mensenhandel en/of mensensmokkel.

Door de gegevens van deze personen te verzamelen, heeft de stad een goed overzicht over het beheer en worden excessen tegengegaan.

Registratie van werk in raamprostitutiepand
Wanneer een sekswerker in een raamprostitutiepand wil werken, moet de sekswerker ook altijd geregistreerd worden via HookUp. De uitbater van het pand laat hiermee aan het prostitutieteam van de politie weten welke persoon op welk moment waar aan het werk is. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de sekswerkers en om misbruik tegen te gaan.

Al deze vereisten samen hebben als doel om de raamprostitutie in een veilige, gezonde en gecontroleerde omgeving te laten verlopen. Dit komt zowel de sekswerkers zelf, de klanten als de omliggende buurt ten goede. Door een concentratiegebied af te bakenen en vereisten voor de verhuur van kamers op te leggen, kan de politie overlast die gepaard gaat met prostitutie zoveel mogelijk inperken.

Aanvragen van een geschiktheidsverklaring
Doe de aanvraag via het e-loket.

Cameratoezicht

In het Schipperskwartier is er cameratoezicht. De camera’s werken altijd: 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Met behulp van camera’s detecteert de politie verdachte situaties en kunnen zij, indien nodig, daders op heterdaad betrappen en arresteren. Daarnaast worden de camerabeelden ook gebruikt om mensen die zich schuldig maken aan strafbare feiten te herkennen en te identificeren. De camerawet stelt strenge privacy-eisen aan cameratoezicht op straat. De camera’s kunnen bv. niet binnen kijken in de raamprostitutiepanden.

Actieplan prostitutiebeleid

Het actieplan prostitutiebeleid baseert zich op het beleidsplan, dat is opgedeeld in doelstellingen. Hierin worden de concrete acties beschreven die genomen worden naar aanleiding van deze doelstellingen.

Het actieplan 2015 is opgebouwd rond drie krachtlijnen:

 • gezondheid
 • veiligheid
 • regie.

Onder elke krachtlijn zijn actiefiches opgenomen waarin de acties inhoudelijk en beheersmatig beschreven worden. De budgetten voor de uitvoering van het actieplan zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van de stad.

Het actieplan staat stil bij de realisaties vanuit het vorige actieplan en stipt nieuwe uitdagingen aan die dan worden onderverdeeld in acties in het nieuwe actieplan.

Dit actieplan komt tot stand in samenwerking met:

 • de betrokken kabinetten
 • het bedrijf maatschappelijke veiligheid van de stad Antwerpen
 • politiezone Antwerpen

PROSTITUTIE: reglementen, wetgeving, belasting en strafrecht

Er zijn wetten, reglementen en belasting voor prostitutie voor seksinrichtingen waar pornografische vertoningen plaatsvinden, seksuitbatingen en raamprostitutie.

 

Wetgeving

Prostitutie is vanaf 1 juni 2022 gedecriminaliseerd. Vroeger was het aanzetten tot prostitutie en het uitbaten van een ontuchthuis verboden. Dat is nu niet meer zo.

Pooierschap
Pooierschap blijft wel strafbaar. Er is sprake van pooierschap wanneer men voor een meerderjarig persoon prostitutie organiseert met als doel het bekomen van een voordeel, behalve in gevallen die de wet bepaalt.

Of:

 • Het bevorderen, ertoe aanzetten, aanmoedigen of vergemakkelijken van prostitutie met als doel het (on)rechtstreeks bekomen van een abnormaal economisch voordeel of elk ander abnormaal voordeel.
 • Beperking van het huidige exploiteren van prostitutie/houden van huis van prostitutie omwille van specifiek bijzonder opzet.
 • Maatregelen nemen om het verlaten van de prostitutie te verhinderen of te bemoeilijken.

Reclame maken voor prostitutie
Een sekswerker die meerderjarig is, mag voor de eigen seksuele diensten reclame maken achter een raam in een ruimte die specifiek voor prostitutie is bestemd.

Ook mag een sekswerker voor zichzelf op een internetplatform of enig ander medium of onderdeel ervan reclame maken. Maar die mag niet zichtbaar zijn voor personen die dat niet wensen of die mag niet zichtbaar zijn voor minderjarigen zoals reclamemateriaal op de openbare weg of reclame in de pers.

Voor de aanbieder van een internetplatform of enig ander medium of een onderdeel ervan, die specifiek voor dit doel zijn bestemd, zijn er voorwaarden opgenomen in een Koninklijk Besluit (zoals maatregelen ter bescherming van de sekswerker en onmiddellijke melding aan politiediensten/gerechtelijke overheden van mogelijke gevallen van misbruik en uitbuiting).(Art.433quater/2 Sw)

Het openbaar aanzetten tot het zich prostitueren
Het openbaar aanzetten tot het zich prostitueren is verboden. Zowel via een reclamemiddel of met welk middel dan ook.
(Art.433quater/3 Sw)

Politiecodex

De reglementen rond prostitutie zijn opgenomen in de politiecodex. Je vindt deze onder titel 6 – hoofdstuk 2 ‘Daden van ontucht en prostitutie’.

Strafrecht

Je kan ook nagaan wat er in het strafrecht is opgenomen over prostitutie.

Reglement seksinrichtingen

Seksinrichtingen die een Publiek Toegankelijke Instelling (PTI) zijn en waar pornografische vertoningen plaatsvinden zoals sekscinema’s, paaldansclubs, peepshows en stripclubs… vallen onder het reglement van de uitbatingsvergunningen.

Deze seksinrichtingen mogen de openbare orde niet verstoren of zorgen voor gezondheidsrisico’s. Op Ondernemen in Antwerpen kan je alle info raadplegen over het uitbaten van een seksinrichting waar pornografische vertoningen plaatsvinden.

Reglement seksuitbatingen

Een seksuitbating is een publiek toegankelijke inrichting (PTI) waar seksuele dienstverlening of handelingen worden aangeboden, al dan niet tegen betaling.

Een seksuitbating mag de openbare orde of gezondheid niet verstoren. Seksuitbatingen moeten niet beschikken over een vergunning, maar moeten wel ten allen tijde voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd in het reglement. Dit zijn verplichtingen die aan het pand (brand, bouw, hygiëne) en aan de uitbating (moraliteit) worden opgelegd. Hierop worden regelmatig controles uitgevoerd.

Bekijk hier het volledige reglement voor seksuitbatingen

Reglement raamprostitutiepanden

Per pand is er maximum 1 hoofdhouder (de aangewezen verantwoordelijke en eigenaar) die verhuringen met sekswerkers kan afsluiten en huurgelden mag ontvangen. De hoofdhouder moet beschikken over een geschiktheidsverklaring (één per pand) om een pand te mogen uitbaten. Op eloket.antwerpen.be kan je een geschiktheidsverklaring aanvragen.

De hoofdhouder mag zich laten bijstaan door een beheerder. Hiervoor moet ook een aanvraag gebeuren via eloket.antwerpen.be.

De eigenaars en beheerders van deze panden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Omdat zij een belangrijke positie innemen, is het onder andere van groot belang dat zij niet veroordeeld werden voor feiten zoals de exploitatie van prostitutie, mensenhandel en/of mensensmokkel. Door de gegevens van deze personen te verzamelen, heeft de stad een goed overzicht over het beheer en worden excessen tegengegaan.

Verder moeten uitbaters altijd gebruik maken van HookUp als een sekswerker een raam bij hen wil huren.

Belasting

Seksuitbatingen betalen een rendez-vous belasting, taks voor een UV, horecataks met forfait of een andere belasting.

 

MISBRUIK BINNEN PROSTITUTIE HERKENNEN EN MELDEN

Prostitutie is een sector die gevoelig is voor seksuele uitbuiting. Omdat er een taboe is rond prostitutie durven mensen niet gemakkelijk melden als er iets mis lijkt te zijn. Bovendien is er in veel situaties weinig sociale controle.

Gedwongen prostitutie

Bent u zelf slachtoffer van misbruik, of hebt u een vermoeden van misbruik bij iemand anders? Meld dit altijd bij de politie. U doet dit het best bij het prostitutieteam van de politie, hun gegevens vindt u ook onderaan deze pagina.

 • Gaat het om een minderjarig persoon, neem contact op met de politie in uw buurt, zij zullen het dossier dan overmaken aan de jeugdrecherche. Stemt u eerst liever af met een hulpverleningsorganisatie, dan kan dit bij Child Focus.
 • Vermoedt u dat er mensenhandel in het spel is, contacteer dan het prostitutieteam of Payoke. Mensenhandel en uitbuiting zijn verboden, ook buiten de prostitutie. Het wordt altijd vervolgd en bestraft.
 • In geval van nood belt u naar 101.

Ook als u ziet dat de werkomstandigheden en de gebouwen waarin sekswerkers hun job uitvoeren niet in orde of zorgwekkend zijn, kan u dit ook melden aan de politie.

U kan ook aangifte doen in een lokaal politiekantoor. Het slachtoffer hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.

Signalen van misbruik

Wat zijn signalen van misbruik of gedwongen prostitutie?
Als de sekswerker:

 • (mogelijk) minderjarig is
 • onder druk staat of bang is
 • continu wordt gecontroleerd
 • klanten niet mag weigeren
 • verwondingen, een SOA heeft of is zwanger is
 • op de werkplek slaapt
 • zich financieel misbruikt voelt, bijvoorbeeld wanneer de sekswerker meer dan 50% van de inkomsten moet afgeven aan iemand anders

Herkent u één van deze signalen bij uzelf of iemand anders, maak dan een melding.

Specifiek voor eigenaars van een gebouw met raamprostitutie en hoteleigenaars

Eigenaars van gebouw met raamprostitutie hebben een unieke positie voor het opsporen van gedwongen prostitutie. Zij kunnen een raam of kamer enkel verhuren aan een sekswerker als er een fysieke ontmoeting is tussen de eigenaar of beheerder van het gebouw en de eigenlijke sekswerker. Het is daarom belangrijk dat eigenaars extra waakzaam zijn voor signalen van dwang of mensenhandel en dit melden aan de politie als er aanwijzingen zijn. De stad ontwikkelde hiervoor een sensibiliseringsfolder.

Ook voor hotels ontwikkelde de stad een sensibiliseringsfolder. Hotels zijn een extra gevoelige branche waar slachtoffers onder de radar kunnen blijven. Het is daarom essentieel dat hoteluitbaters en hotelpersoneel hier waakzaam voor zijn en misbruik melden bij het prostitutieteam van de politie.

Contact

 • Dringende politiehulp: bel 101
 • Niet-dringende vragen aan de politie: bel 0800 123 12
 • Prostitutieteam: Oudaan 5, 2000 Antwerpen, tel. 03 338 59 29, prostitutie@politie.antwerpen.be
 • Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712
 • Payoke: Leguit 4, 2020 antwerpen, tel. 03 201 16 90, traffickingLBTP@payoke.be

Nuttige links

Politie Antwerpen
Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling

Loverboys en tienerprostitutie

Loverboys zijn mensenhandelaars die vrouwen of mannen doelbewust emotioneel afhankelijk maken door (de belofte om) een liefdesrelatie met hen aan te gaan. Vervolgens buiten zij deze vrouwen of mannen uit.

 

De uitbuiting kan gebeuren door middel van dwang, (dreigen met) geweld, afpersing, fraude, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van de kwetsbare positie van deze vrouwen of mannen. Dit fenomeen komt vooral voor in de prostitutie. Als het gaat over minderjarige slachtoffers, noemt men loverboys ook wel tienerpooiers. Voor meer info over tienerpooiers kan u terecht op de website van Childfocus.

Wat doet de stad tegen tienerprostitutie?

Stad Antwerpen kreeg vanaf 2015 meer zicht op de problematiek van tienerprostitutie en werkt aan een integraal beleid. Zo ondersteunt de stad betrokken professionals beter door expertise door te geven. Ze bevordert de samenwerking en biedt een preventief aanbod aan binnen oa. scholen en jeugd- en speelpleinwerkingen. De stad probeert tienerprostitutie in hotels te stoppen door sensibilisering van het hotelpersoneel en malafide hotels bestuurlijke te sluiten.

Een slachtoffer van tienerprostitutie herkennen

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving slachtoffer is van een tienerpooier of bent u zelf slachtoffer? Maak dan een melding bij de politie of PayokeOp pagina 70 van dit document vindt u een overzicht van alarmerende signalen die erop kunnen wijzen dat er tienerprostitutie in het spel is. Hieronder alvast een korte lijst met veelvoorkomende signalen. Het slachtoffer: 

 • is meestal tussen 12 en 18 jaar oud,
 • heeft vaak een laag zelfbeeld,
 • loopt vaak weg,
 • kent vaak andere slachtoffers en trekt hier mee op,
 • voelt zich eenzaam,
 • heeft vaak een ouder ‘vriendje’: een tienerpooier kan zich voordoen als een vriendje,
 • isoleert zich,
 • spijbelt vaak,
 • gebruikt vaak drugs (en alcohol),
 • heeft plots een nieuwe vriendenkring,
 • heeft opeens afwijkende normen, overtuigingen, gedraagt zich anders en begint soms zelfs anders te praten,
 • heeft plots spullen of kleren waarvan hij/zij niet kan of wil verklaren waar ze vandaan komen,
 • hangt overdag én ’s nachts rond op plaatsen die ongebruikelijk zijn voor een minderjarige.

Tienerprostitutie melden

Als u melding wil maken bij de politie, gaat u naar een wijkkantoor in uw buurt. U kan als professional of vertrouwensfiguur ook melding maken zonder dat het slachtoffer aanwezig is. Als de feiten ernstig genoeg zijn, zal het dossier worden opgevolgd door de jeugdrecherche (jeugdbrigade). Zij zullen het slachtoffer nadien verhoren.

Sinds 2019 heeft Payoke een gespecialiseerd team voor slachtoffers van tienerpooiers. Zij werken als officieel meldpunt voor slachtoffers en ondersteunen het slachtoffer, aanmelder en de context doorheen het hele traject.

Voor hulp kan u terecht bij Child focusPayokede politie, de jeugdbrigade, CMP of TEJO.

Nuttige links

 • Helse liefde over loverboys
 • Politie: loverboys
 • Stichting Seksueel Geweld over loverboys 

Voorlichtingsfilmpjes

Contact

Prostitutieambtenaar stad Antwerpen:
Lieve Huijskens
03 338 51 58 | 0498 05 77 98
Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

Prostitutieteam lokale politie Antwerpen:
03 338 59 29
Oudaan 5, 2000 Antwerpen
prostitutie@politie.antwerpen.be

© BOYSPROJECT Er kunnen geen rechten ontleend worden van de informatie die op de site staat.
DISCLAIMER - COOKIEBELEID - PRIVACYVERKLARING
© BOYSPROJECT Les informations contenues sur ce site Web ne peuvent pas être utilisées à des fins légales.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ - POLITIQUE SUR LES COOKIES - DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
© BOYSPROJECT The information on this website cannot be used for legal purposes.
DISCLAIMER - COOKIE POLICY - PRIVACY DECLARATION
© BOYSPROJECT La información de este sitio web no puede ser utilizada con fines legales.
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD - DESCARGO DE RESPONSABILIDAD - POLITICA DE COOKIES