Onze visie

 

Boysproject streeft naar een maatschappij waar vrijwillig, meerderjarig sekswerk een plaats heeft, waar sekswerkers een optimale bescherming genieten en over maximaal zelfbeschikkingsrecht beschikken.

Sekswerkers hebben recht op hulp en advies op maat en kunnen op Boysproject beroep doen voor gespecialiseerde hulp en advies op medisch, sociaal, psychologisch en juridisch vlak. Sekswerkers hebben inspraak en participatie in onze werking.

Boysproject vormt het expertisecentrum voor mannelijke en transgender sekswerkers.