Historiek

 

In 1995 ging straathoekwerker Dirk Vertongen, vanuit het Veiligheids-en Preventiecontract van de Stad Antwerpen, aan de slag met jongens die aan sekswerk deden. Deze groep bevond zich vooral in de stationsbuurt en in en rond het stadspark.
Twee jaar later kwam hij steeds meer in contact met jongeren uit Joegoslavië die als bloemenverkopers geld verdienden. Snel werd duidelijk dat ze ook op andere manieren trachtten geld te verdienen, o.a. door sekswerk.
Uit die contacten bleek dat deze jongeren grote nood hadden aan een eigen plek.
Daarom werd in augustus 1997, speciaal voor hen, een onthaalruimte met zetel en kookfornuis ingericht.
Het straathoekwerk werd tijdelijk omgevormd tot een kleine onthaalwerking. De jongeren doopten het onthaal om tot de ‘Joegoclub’ die verscheidene avonden per week open was.
Allerlei activiteiten werden georganiseerd: van sport en ontspanning tot koken en samen muziek maken.
Qua hulpverlening werd gewerkt aan het toeleiden naar onderwijs, ondersteuning bij contacten met politie enz..
Het project kreeg de erkenning van de Stad Antwerpen nadat men in de Antwerpse dokken een sporttas opviste met daarin de stoffelijke resten van het Roemeense straatjongetje Puia.
Plots stond het probleem van Antwerpse straatkinderen wel op de kaart.
De “Joegoclub” is opgegaan in het Project Antwerpse Straatkinderen (PAS) met als doelgroep “alle straatkinderen” en kreeg drie voltijdse medewerkers. Op haar beurt is het PAS een KIDS-werking geworden die vooral buurtgericht werkt. Naast het onthaal van PAS werd door Dirk weer voltijds op straat gewerkt.
De nood van mannelijke sekswerkers aan een eigen veilige plek bleef bestaan.
Daarom diende Dirk in 2001 een voorstel in tot het organiseren van een onthaalruimte voor mannelijke sekswerkers. In afwachting van de goedkeuring, startte hij zelf een beperkte onthaalwerking in het administratieve gebouw van CAW De Terp (nu CAW Antwerpen).
Sedert oktober 2001, werd om de twee weken een gratis doktersconsultatie door Gh@pro (nu Violett) voorzien.
Twee vrijwilligers trokken de straat op, maakten het aanbod bekend aan de doelgroep en begeleidden ze naar de dokter.
In 2002, kwam de officiële goedkeuring van BOYSPROJECT, maar het duurde tot juni van dat jaar voor er een geschikte locatie werd gevonden nl. in de Quellinstraat 56.
Twee jaar later ontving de werking de Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie.
In 2007, werd de werking binnen BOYSPROJECT herzien en profileerde zich meer naar de individuele hulpverlening.
Het aanbod werd aangepast en de nadruk werd op straathoekwerk en de online-aanwezigheid gelegd.
Gezien de opkomst van het internet als plaats waar de sekswerkers zich aan klanten aanbieden en er minder gasten op straat, in cafés of in parken te vinden waren, werd in 2011 www.info4escorts.be online geplaatst. Deze is enkel voor de doelgroep bedoeld en heeft een eigen chatfunctie.
Daarnaast is Boysproject aanwezig op profiel- en chatsites die door de doelgroep gebruikt worden.
Sedert eind juni 2011 is Boysproject te vinden in de Appelmansstraat 12, dichtbij het Centraal Station van Antwerpen.