Bron: Sociaal.net Saar Serrien 14 april 2020

Sekswerkers leven en werken onder de radar van onze samenleving. De gevolgen van de coronacrisis zijn al even onzichtbaar. De hulpverleners van het Antwerpse Boysproject houden contact en schakelen over op hulp die er toe doet.

© Liza Van der Stock

Sekswerkers

Dag 18 van de quarantaine, ons zoveelste online teamoverleg zit er op. We zijn gestart met een voedselbedeling. Ik vertel je graag waarom.

Ik werk voor Boysproject, een sociale organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers in Antwerpen. Boysproject maakt deel uit van CAW Antwerpen en wordt ondersteund door Stad Antwerpen.

Via laagdrempelig contact, een veilige huiselijke plek, sensibilisering, activiteiten en hulpverlening proberen we als team antwoorden te vinden op al hun vragen over sekswerk, seksuele gezondheid, administratie, wonen, opleiding, werk , psychisch welzijn, verblijfsdocumenten en andere dingen die hen bezighouden.

Sekswerkers komen op verschillende manieren aan hun klanten: op straat, in de raamprostitutie, in parken, in cafés en de laatste jaren meer en meer via internet. Sommigen zijn ingeschreven als zelfstandige, maar de overgrote meerderheid werkt bij gebrek aan officieel statuut in het zwart, vaak ook omwille van een precair verblijfsstatuut.

Schakelen naar basiszorg

In coronatijd ziet het sekswerklandschap er helemaal anders uit. Het Schipperskwartier en de cafés zijn gesloten en andere plekken waar sekswerkers actief zijn liggen er maar verlaten bij. Ook in de vaak onzichtbare wereld van mannelijke en transgender sekswerkers slaat de coronacrisis hard toe.

‘We willen vermijden dat sekswerkers hun gezondheid en die van anderen op het spel zetten.’

Sinds de coronamaatregelen van start gingen, is prostitutie verboden. De meeste sekswerkers zijn voor hun inkomen echter helemaal afhankelijk van sekswerk en komen nu snel in de problemen.

We willen er alles aan doen om te vermijden dat de sekswerkers hun gezondheid en die van anderen op spel zetten door toch te blijven werken. Gewoon omdat ze anders niet kunnen overleven. Meteen na het ingaan van de coronamaatregelen hebben we een knop omgedraaid. Nog meer dan anders focussen we op dringende basiszorg: inkomen, voedsel, onderdak en gezondheid.

Geen buffer om tegenslag op te vangen

Het sluiten van plekken waar sekswerk gebeurt, was een goede zet. We merken de afgelopen weken dat het grootste deel van onze doelgroep zich aan de maatregelen houdt. De keerzijde is dat voor de meesten het noodzakelijke inkomen plots wegvalt. Ze hebben geen buffer om zo’n tegenslag op te vangen. Integendeel, de schulden stapelen zich snel op.

We bemiddelen met huisbazen en zoeken naar een vervangend inkomen om te helpen overleven. Om te vermijden dat er geen andere keuze is dan terug aan de slag te gaan. In overleg met het stedelijke prostitutiebeleid zoeken we noodoplossingen. Toch zien we in de praktijk dat er ook nu een grote groep uit de boot valt. Voedselpakketten zijn voor deze groep van groot belang.

Onzekere woonsituatie

Veel sekswerkers zitten in een precaire en onzekere woonsituatie. Uit huis gezet worden is altijd al een risico. De afgelopen dagen merken we dat dit risico toeneemt. Sommige huisbazen staan open voor onderhandeling en willen een deel van de huur kwijtschelden of staan open voor een uitstel van betaling. Andere huisbazen dreigen de huurders op straat te zetten, zijn onbereikbaar en in enkele gevallen blijkt er niet eens een huurcontract te zijn.

En wat als ze op straat terechtkomen? Veel van onze gasten hebben geen recht op opvang of financiële bijstand omdat ze geen papieren hebben of geen officiële binding met Antwerpen.

Zo kwamen we deze maand online in contact met drie Colombiaanse escorts. Zij reizen rond om sekswerk te doen en zitten nu vast in België. Ze kunnen op dit moment niet terugkeren naar hun thuisland. Maar hoe moet het hier verder zonder rechten in een land waar ze niemand kennen?

Onder de radar

Het vertrouwen dat we doorheen de jaren met de sekswerkers opgebouwd hebben, is nu onze troef. We merken dat we dicht bij onze doelgroep staan. Het menselijke aspect van onze hulpverlening zorgt ervoor dat we ook nu op afstand iets kunnen betekenen.

Outreachend werken is een van onze belangrijkste methodieken om sekswerkers te bereiken. We vinden het vandaag belangrijk minimaal aanwezig te blijven op openbare plaatsen waar sekswerkers bijna onzichtbaar actief zijn.

‘We blijven minimaal aanwezig op plaatsen waar sekswerkers actief zijn.’

Op die manier houden we contact met de moeilijkst bereikbare en vaak meest kwetsbare sekswerkers. We willen ook hen de juiste info geven over de gevaren en de maatregelen die COVID-19 met zich meebrengt.

Van thuis uit zetten we extra hard in op online hulpverlening. We zijn aanwezig in de online wereld van sekswerk. Hierdoor kunnen we nauw in contact blijven met onze doelgroep en zijn we ook bereikbaar voor nieuwe sekswerkers en rondreizende escorts.

Als we merken dat er toch nog sekswerk gebeurt, bekijken we hoe we hun situatie kunnen verbeteren, zodat ze tenminste de keuze kunnen maken om voor een tijdje te stoppen.

Weer een virus erbij

Sekswerkers lopen ook buiten coronatijden verhoogde gezondheidsrisico’s. Preventiewerk op vlak van seksuele gezondheid is een belangrijke taak voor Boysproject. We voorzien de mogelijkheid om regelmatig anoniem en gratis te testen op hiv en soa’s. We delen condooms en glijmiddel uit.

Nu komt daar met het coronavirus plots een nieuwe dreiging bij. Een virus dat het niet gemunt heeft op specifieke groepen maar de ganse bevolking treft.

‘We blijven aandacht hebben voor alle gezondheidsrisico’s van sekswerkers.’

We betrekken onze doelgroep zoveel mogelijk in de algemene coronapreventie. Maar de plotse en sterke aanwezigheid van COVID-19 wil niet zeggen dat andere virussen zoals hiv niet meer circuleren. We weten ook niet met zekerheid of alle sekswerkers hun sekswerkactiviteiten echt hebben stopgezet.

Daarom blijven we aandacht hebben voor alle gezondheidsrisico’s van onze doelgroep. Ook nu is er hiv-medicatie of dringende opvolging rond soa’s nodig. We werken hiervoor zoals altijd nauw samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en Violett.

Zichtbaar overleven

Het hele coronaverhaal duwt ons weer met de neus op het belang van een statuut en algemene rechten voor sekswerkers. Iedereen heeft recht op gezonde leefomstandigheden, altijd, ook in tijden zonder corona. Dat kan onze maatschappij niet blijven negeren.

Als het over overleven gaat, hebben we veel te leren van onze doelgroep. Ze zijn op dat vlak experts. We kunnen hen daar enkel zo goed mogelijk in ondersteunen en dat doen we met volle overtuiging. De voedselbank maakt voor onze doelgroep op dit moment een voelbaar verschil.

Wij zijn blij dat we iets kunnen betekenen. Zij zijn zichtbaar dankbaar.